Kommuner

Målriktad kommunikation i organisationen & med kommunens invånare

Kommunens digitala kommunikation

Komplexa kommunikationsstrukturer. Individuella behov på mottagar- och avsändarsidan. Digitalisering som ett uttalat mål, med begrepp som ”Smart City” och invånardialog högt på agendan. Kommunens kommunikationsvardag är i ständig förändring.

Innocode har i samarbete med norska kommuner, tagit fram två olika verktyg, för att ge möjlighet till mer effektiva informationsflöden.

Innocode INSIDAN riktar sig till kommunorganisationen, med en målsättning att med låg användartröskel, hjälpa organisationen att dela information effektivt och skapa högsta möjliga grad av relevans.

På ett liknande sätt faciliterar Innocode INVÅNARAPP dialogen mellan kommunens olika verksamheter och invånaren. Mobilen har sedan länge varit den mest naturliga ytan för att söka och motta relevant information, och i Invånarappen kan mottagaren själv kontrollera vilken information hen vill ta del av och vilket innehåll som ska generera push-notiser.

”Medborgarnas förväntningar på den offentliga sektorns digitala erbjudande ökar i takt med samhällets digitalisering och få kommuner vet hur de ska använda online och digitalt som en naturlig del av sin verksamhet.”

Från rapporten  ”Den digitala kommunen” (PWC, 2018).

Hämta hela rapporten här >

Våra verktyg för kommuner

Innocode INVÅNARAPP

 • Målinriktad information
 • En direkt och säker kanal till kommuninvånarna
 • Gör det enkelt för invånarna att hitta relevant information och ta kontakt
 • En-till-en relation med invånarna ger information baserad på adress, behov och intressen, genom push-notiser och personaliserade innehållskällor
 • Säkra kommunikationen direkt mellan invånarna och olika kommuntjänster
 • Kommunen tar ägarskap till invånarinvolvering, genom personaliserad app med nyheter samt distribution av kommuninformation, i tillägg främjar man lokalt volontärarbete och näringsliv
 • Samspel mellan lokala medier och kommunen, för att bygga lokal stolthet och skapa engagemang
 • Lokaltidningen kan bidra i rollen som lokal nyhets- och informationsförmedlare
 • Lyfta fram volontärarbete inom idrott, kultur, lokala lag och föreningar, genom att ge en direkt kanal för att dela innehåll
 • Lyfta fram lokalt näringsliv och synliggöra mångfalden
 • Samspel med sociala medier
 • Kalender för aktiviteter, idrott och kultur i kommunen
 • Marknadsplats för det lokala näringslivet

Innocode INSIDAN

 • Personaliserad interninformation.
 • Integrerat i användarens användaryta
 • Login i appen enbart en gång
 • Innehållsportal för desktop och mobil (iOS & Android)
 • Personifierade innehållswidgets för Sharepoint
 • Personaliseringsmotor med information för anställda
 • Pushmeddelanden på relevanta saker
 • Säkra att anställda får enkel åtkomst till viktig och relevant information
 • Tillgängliggör tjänsten för alla, via mobilapp med pushnotiser, i tillägg till dator
 • Användarvänlig login som personaliserar innehåll baserat på tillhörighet – arbetsplats, avdelning, roll och intressen
 • Användarvänlig lösning som gör det enkelt för anställda på alla nivåer att lägga ut nyheter och målinriktad information till sina medarbetare
 • Backend/admin-gränssnitt för enkel styrning av informationsregler, manuella push-utskick till vissa segment och adminkontroll

Sandefjords kommun

Innocode INSIDAN säkerställer att organisationen når ut till alla anställda eller särskilda grupper med relevant information. Administratörer har full system- och redaktionell kontroll  – åtkomst, synlighet, prioritering av information. 

Läs mer i casebeskrivningen >> 

Innocode Stockholm

IC Sverige AB
c/o The Park
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm

m: stockholm@innocode.com
p: +46 70 352 82 10

Innocode Oslo

Fredensborgveien 24d
0177 Oslo, Norway

m: post@innocode.no
p: +47 934 25 000

Ta kontakt: