Om Innocode

Oslo // Stockholm // Bergen // Åre // Palo Alto // Lviv // Kyiv

Skapa relevans genom kreativa lösningar och kommunikation

Vi är ett team bestående av affärsutvecklare, projektledare, utvecklare, och designers fördelat på kontor i Oslo, Bergen, Stockholm, Palo Alto, Åre, Kyiv och Lviv. Vi riktar in oss på tre huvudområden; Produkter i form av digitala innehållsverktyg, Webb och kommunikation samt behovsanpassad utveckling.

Fokus på digitala lösningar

Det som förenar alla områden inom Innocode är att vi har ett tydligt digitalt fokus. Teknologi i sig är dock inte det som intresserar oss, utan det är möjligheterna till värdefulla användarupplevelser och såklart även nya intäktsströmmar som digitala lösningar kan ge som vi är upptagna av. På så vis skapar vi relevans, för dig och dina mottagare.  

Vi ger dig inte det du ber om

Vår främsta grundvärdering är att vi bryr oss, om våra kunder, men också om användaren som våra kunder är ute efter att nå. Vi är inte nöjda med att bara bygga det du som kund ber om – vi vill skapa det som användaren till slut vill ha – för det är också det som i slutändan tjänar dig bäst. Vi tror på att tillsammans med dig som kund utveckla lösningar som är relevanta för mottagaren.

Din digitala innovationspartner

Innocode har sedan 2010 vart en digital innovationspartner för prisbelönta startups som Ticketco och en stadigt ökande grupp av företag, kommuner och organisationer som vill utveckla digitala produkter och projekt för att bygga användarlojalitet, relevans och nya intäktsströmmar

Få saker gjort

I tillägg till rådgivning om digital strategi och affärsutveckling är vår ambition att vara en partner som också tar ansvar för att implementera råden vi ger. Vi planerar, designar och kodar digitala lösningar och utvecklar också i egen regi, en stadigt ökande portfölj av produkter som löser våra kunders utmaningar.

Innocode Stockholm

IC Sverige AB
c/o The Park
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm

m: stockholm@innocode.com
p: +46 70 352 82 10

Innocode Oslo

Fredensborgveien 24d
0177 Oslo, Norway

m: post@innocode.no
p: +47 934 25 000

Ta kontakt: