Webinar – Relevansapp för högskolor & universitet

Anmälan

Webinar – Relevansappen för högskolor & universitet

– Onsdag 16:e september 15.00-15.30

– Torsdag 17:e september kl 10.00-10.30

Vill du höra mer om hur appen kan stödja kommunikationen från utbildningsinstitutionen, men också från andra relevanta innehållskällor, för att skapa en relevant plattform anpassad till varje students behov?

Anmälan till våra två halvtimmes webinar, se nedan. Hoppas vi ses där! 


Jag deltar gärna:

Hämta hela beskrivningen av Relevansappen för högskolor & universitet på länk nedan.  

Med de lärdomar vi fått från mediemarknaden har vi nu tagit fram en app för universitet och högskolor.

Vi ser att förväntningarna på modern kommunikation tar bort skillnaden mellan de behov som finns på de verktyg som de bästa mediehusen använder och det som utbildningsinstitutioner behöver kommunikationen med studenter, personal och intressenter.

Vi vill med appen skapa en plats dit det är naturligt att vända sig för att få all information kring vad som händer på skolan, oavsett om det gäller vilken sal tentan ska vara i eller nyheter om de senaste forskningsrönen. Där jag som elev kan ta del av kursinformation, se vad fiket har för dagens-luncherbjudande, men också bidra med information om vad studentföreningen har planerat för helgen.

Ett demokratiskt digitalt community som synliggör aktiviteter, nyheter och publikationer från studenter och personal.

Om oss

Vår bakgrund – skapa verktyg för en medievärld i gungning.

Innocode har sin bakgrund i att skapa lönsamma produkter för lokalmedia. Utmaningen för våra kunder har legat i att skapa konkurrenskraftigt innehåll i en global medievärld där man inte bara konkurrerar med hela världens tidningar men också sociala medier, om såväl läsarnas uppmärksamhet som annonsintäkter.

Lösningen som vi på Innocode förespråkar är att bli ännu mer lokala, ännu mer segmenterade. Att skapa och presentera innehåll som är mycket relevant för ett fåtal istället för lite intressant för den stora massan, det tror vi är vägen till kommunikation som känns relevant och viktig för mottagaren, som skapar engagemang och digital synlighet för alla aktörer knutna till en gemenskap.